kí tự   NHANG TRẦM HƯƠNGmũi tên Nhang Có tăm trầm hươngmũi tên Nhang tăm hoàng đàn

Nhang tăm hoàng đàn

Giá tiền: 350.000 VNĐ
nút mua hàng nhanh

- Loại Nhang: Nhang hoàng đàn

- Độ dài: 40 cm